SV: Information in Swedish from the Swedish Open Space Institute annual meeting X-posted

Thomas Herrmann thomas at openspaceconsulting.com
Sat Sep 1 13:13:26 PDT 2007


Way to go Eva.

Just letting you folks know, Eva is our new Chair-woman of the Swedish
OS-Institute. And a strong team of new and oldies around!

Warm regards

Thomas

 

 _____ 

Från: OSLIST [mailto:OSLIST at LISTSERV.BOISESTATE.EDU] För Eva P Svensson
Skickat: den 30 augusti 2007 14:03
Till: OSLIST at LISTSERV.BOISESTATE.EDU
Ämne: Information in Swedish from the Swedish Open Space Institute annual
meeting X-posted

 

Hello all,

Thank you for letting me take some space to inform our Swedish and Nordic
members on this list – information from our annual meeting in the Swedish
Open Space Institute .

---------------------------------------------------

 

Hej!

Den 17 September hade vi i samband med vårt 6:e Skandinaviska Open Space on
Open Space, årsmöte i Svenska Open Space Institutet och jag fick förtroendet
att vara föreningens 

ordförande :-) - övriga ledamöter är;

Kassör –        Thomas Hermann (omval)

Övriga –        Agneta Falk (omval) 

                AnnaPia Hellstedt (omval)

                Marianne Matsgård (omval

                Thomas Andréen (nyval)

 

Under mötet väcktes frågan om föreningens vara eller icke vara – och mötet
kom fram till att det var viktigt att vi har ett Open Space Institut i
Sverige bl a för att kunna erbjuda en gemensamhet för de som jobbar med OS i
Sverige, kunna genomföra gemensamma aktiviteter, måna om kvalitén bland dem
som jobbar med OS, stärka vår roll i den internationella gemenskapen, ge en
kvalitetsstämpel för de som är med i föreningen o lite till. 

 

Styrelsen fick i uppgift att ta fram en budget och verksamhetsplan för året
– ett förslag var te x att skapa en gemensam hemsida där medlemmarna i
föreningen kan ha länkar till egna hemsidor.


Årsmötet beslutade också att införa en medlemsavgift om 100 kr/år och
beslutade också att årets avgift skall gälla för både 2007/2008. 

Avgiften skall betalas ”på eget initiativ” dvs ingen påminnelse kommer att
skickas ut och skall betalas till BG 5599-9908. Svenska Open Space
Institutet c/o Thomas Herrmann, Pensévägen 4, 434 46 Kungsbacka. Senast den
sista februari varje år skall avgiften vara betald för att medlemskapet
skall gälla. Maila till mig när du har betalt så att vi kan få ett
fungerande medlemsregister. Vill du ha kvitto på pengarna så mailar du även
till Thomas Herrmann; thomas at openspaceconsulting.com

 

Syftet med SOSI är enligt stadgarna ”att utveckla och sprida kunskaper om
Open Space metoden samt verka för ömsesidigt stöd och lärande mellan
handledare/praktiker som arbetar med Open Space metoden i Sverige och
världen.” – vi konstaterade att även våra Norska grannar var välkomna i
denna ädla förening tills de ev. bildar egna institut – i det här fallet
Norge eftersom det finns i Danmark! - Nästa års SOSonOS kommer för övrigt
att gå av stapeln i Norge då Gro och Geir tog på sig värdskapet!

 

Som nyvald ordförande önskar jag att vad som än händer är det enda som kan
hända – vilka som än blir medlemmar är rätt personer, men framförallt – att
vi tillsammans utvecklar ett gott Svenskt Open Space Institut


Varma hälsningar

:o)

Eva

 

 

Bästa hälsningar

 

Eva P Svensson

 

EPS Human Invest AB

"Verksamhetsutveckling genom människor skapar långsiktigt välmående företag
och organisationer"

 

Anåsbergsvägen 22, 439 34 ONSALA

Besöksadress; Slussgatan 1, Göteborg

Tfn: 0300-615 05, Mobil; 0706- 89 85 50

 <http://www.epshumaninvest.se> www.epshumaninvest.se

 

Besök gärna min blogg; www.epshumaninvest.blogspot.com/

 

* * ==========================================================
OSLIST at LISTSERV.BOISESTATE.EDU ------------------------------ To subscribe,
unsubscribe, change your options, view the archives of
oslist at listserv.boisestate.edu:
http://listserv.boisestate.edu/archives/oslist.html To learn about
OpenSpaceEmailLists and OSLIST FAQs: http://www.openspaceworld.org/oslist

*
*
==========================================================
OSLIST at LISTSERV.BOISESTATE.EDU
------------------------------
To subscribe, unsubscribe, change your options,
view the archives of oslist at listserv.boisestate.edu:
http://listserv.boisestate.edu/archives/oslist.html

To learn about OpenSpaceEmailLists and OSLIST FAQs:
http://www.openspaceworld.org/oslist
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openspacetech.org/pipermail/oslist-openspacetech.org/attachments/20070901/71177759/attachment-0007.htm>


More information about the OSList mailing list