<div dir="ltr">Congratulations Thomas, Mia and Anton.<div>Happy for you all.</div><div>I imagine Friday cannot come soon enough.'</div><div><br></div><div>Peace & health.</div><div>Scott</div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Wed, Apr 8, 2020 at 6:41 AM Doris Gottlieb via OSList <<a href="mailto:oslist@lists.openspacetech.org">oslist@lists.openspacetech.org</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-style:solid;border-left-color:rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">So <br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Wed, Apr 8, 2020 at 9:53 AM Eva P Svensson via OSList <<a href="mailto:oslist@lists.openspacetech.org" target="_blank">oslist@lists.openspacetech.org</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-style:solid;border-left-color:rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div>Great news Thomas<div>:o)<br><div>
<div dir="auto" style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none"><div dir="auto" style="color:rgb(0,0,0);letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px"><span style="border-collapse:separate;color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-align:-webkit-auto;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;color:rgb(0,0,0);font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-align:-webkit-auto;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;color:rgb(0,0,0);font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-align:-webkit-auto;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;border-spacing:0px"><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;border-spacing:0px"><div><div style="font-weight:normal;font-style:normal;color:rgb(0,0,0);margin:0px;padding:0px"><span style="color:rgb(31,73,125)"><br><span style="font-size:14px">Bästa hälsningar</span></span><span style="color:rgb(31,73,125);font-size:14px"></span></div><p style="font-weight:normal;font-style:normal;color:rgb(0,0,0);margin:0px;padding:0px;font-family:Tahoma;font-size:13px"><span style="color:rgb(31,73,125)"> </span></p><div style="font-weight:normal;font-style:normal;color:rgb(0,0,0);margin:0px;padding:0px;font-family:Tahoma;font-size:13px"><span style="font-family:"Lucida Handwriting";color:rgb(31,73,125)">Eva P Svensson</span><span style="color:rgb(31,73,125)"></span></div><p style="font-weight:normal;font-style:normal;color:rgb(0,0,0);margin:0px;padding:0px;font-family:Tahoma;font-size:13px"><span style="color:rgb(31,73,125)"> </span></p><div style="font-weight:normal;font-style:normal;color:rgb(0,0,0);margin:0px;padding:0px;font-family:Tahoma;font-size:13px"><b><span style="font-family:"Trebuchet MS",sans-serif;color:olive">EPS Human Invest AB</span></b></div><div style="font-weight:normal;font-style:normal;color:rgb(0,0,0);margin:0px;padding:0px;font-family:Tahoma;font-size:13px"><b style="text-align:-webkit-auto"><i><span style="color:rgb(147,174,5)"><br></span></i></b></div><div style="font-weight:normal;font-style:normal;color:rgb(0,0,0);margin:0px;padding:0px;font-family:Tahoma;font-size:13px"><b style="text-align:-webkit-auto"><i><span style="color:rgb(147,174,5)">"Jag kan inte lära dig något. Allt jag kan göra är att ställa frågor till dig, och låta dig själv finna svaren." Sokrates</span></i></b></div></div></span></div></span></div></span></div></span></div></span></span></div></span></div></span></div></span></div></div><br style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none"><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;border-spacing:0px"><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><p style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;margin:0px;padding:0px"><i style="color:rgb(0,0,0);font-family:Tahoma;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;text-align:-webkit-auto"><span style="font-family:"Trebuchet MS",sans-serif;color:olive">"Verksamhetsutveckling genom människor skapar långsiktigt välmående företag och or</span></i><i style="color:rgb(0,0,0);font-family:Tahoma;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;text-align:-webkit-auto"><span style="font-family:"Trebuchet MS",sans-serif;color:olive">ganisationer</span></i><font color="#808000" face="Trebuchet MS, sans-serif"><i>”</i></font></p><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none"><span><span><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;border-spacing:0px"><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><br></div></span></div></span></div></span></div></span></div></span></span></span></span></span></div></span></div></span></div></span></div></span></div></span></span><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;border-spacing:0px"><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><span><br><span><img id="gmail-m_-4630738421116071934m_3383964648052014242gmail-m_77742668476356234369A57AE8C-C97C-4C33-80C0-C0475B7D69D0" src="cid:17158c9d253e0db8a51"></span><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;border-spacing:0px"><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><span style="border-collapse:separate;font-variant-ligatures:normal;font-variant-east-asian:normal;line-height:normal;text-indent:0px;border-spacing:0px"><div><div><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;margin:0px;padding:0px"><span style="color:rgb(31,73,125)"><br>Anåsbergsvägen 22, 439 34 ONSALA</span><span style="color:rgb(31,73,125)"></span></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;margin:0px;padding:0px"><span style="color:rgb(31,73,125)">Besöksadress; Norra Allégatan 8, Göteborg</span><span style="color:rgb(31,73,125)"></span></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;margin:0px;padding:0px"><span style="color:rgb(31,73,125)">Tfn: 0300-615 05, Mobil; 0706- 89 85 50</span><span style="color:rgb(31,73,125)"></span></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;margin:0px;padding:0px"><span style="color:rgb(31,73,125)"><a href="http://www.epshumaninvest.se/" target="_blank">www.epshumaninvest.se</a></span></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;margin:0px;padding:0px"><span style="color:rgb(31,73,125)">Skype: eva.p.svensson</span></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;margin:0px;padding:0px"><span style="color:rgb(31,73,125)">Facebook: EPS Human Invest AB och H.A.L.T - Horse Assisted Leadership Training</span></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;margin:0px;padding:0px"><br></div><font color="#808000" face="'Trebuchet MS', sans-serif" style="color:rgb(0,0,0);font-family:Helvetica;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none"><br></font><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Tahoma;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;margin:0px;padding:0px"><br></div></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Helvetica;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none"><br></div></div></span><br></div></span><br></div></span><br></div></span><br></div></span><br></span><br style="color:rgb(0,0,0);font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none">
</span></span></div>
</span></div></span></div></span></div></span></span></div><div><br><blockquote type="cite"><div>8 apr. 2020 kl. 09:01 skrev Thomas Herrmann via OSList <<a href="mailto:oslist@lists.openspacetech.org" target="_blank">oslist@lists.openspacetech.org</a>>:</div><br><div><div style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none"><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">Just want to let you know that our son Anton has a seat on a plane from Kathmandu to München today and then he will travel onwards to Sweden by train and boat. I reached out a few weeks ago on this list. I will send a note when he is in our home, planned by Friday morning our time<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">My deepest appreciation for all who have supported us in different ways. We are blessed being part of this international family and happy!<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">With love<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">Thomas and Mia<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US"><u></u> <u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">Thomas Herrmann<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">Open Space Consulting AB<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span>Pensévägen 4, 434 46 Kungsbacka, Sweden<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span>Telefon: +46 (0)709 98 97 81<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span>Email:<span> </span><a href="mailto:thomas@openspaceconsulting.com" target="_blank">thomas@openspaceconsulting.com</a><u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">Homepage:<span> </span></span><span><a href="http://www.openspaceconsulting.com/" target="_blank"><span lang="EN-US">www.openspaceconsulting.com</span></a></span><span><span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">Profile on LinkedIn:<span> </span></span><span><a href="http://www.linkedin.com/in/thomasherrmannopenspaceconsult" target="_blank"><span lang="EN-US">www.linkedin.com/in/thomasherrmannopenspaceconsult</span></a></span><span><span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">Company page on Facebook:<span> </span></span><span><a href="http://www.facebook.com/OpenSpaceConsulting" target="_blank"><span lang="EN-US">www.facebook.com/OpenSpaceConsulting</span></a></span><span><span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="EN-US"><u></u> <u></u></span></b></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="font-size:12pt">Expert på ONLINE facilitering.</span></b><b><span><span> </span>Läs om våra erbjudande just nu</span></b><span>:<span> </span><a href="http://www.openspaceconsulting.com/" target="_blank">www.openspaceconsulting.com</a><u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span><u></u> <u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span>Open Space Consulting frigör livskraft i människor, organisationer och samhälle.<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">We release lifepower in people, organizations and society.<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="EN-US"><u></u> <u></u></span></b></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><i><span style="color:rgb(131,60,11)">Medskapande är hör för att stanna – dags att vässa er förmåga?<span> </span><u></u><u></u></span></i></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><i><span lang="EN-US" style="color:rgb(196,89,17)">Co-creation is here to stay – time to sharpen your skills?<u></u><u></u></span></i></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US"><u></u> <u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="EN-US">Trainings/workshops 2020<u></u><u></u></span></b></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">April 2ggr/vecka.<b><span> </span></b></span><b><span>Onlinemöten</span></b><span><span> </span>som fungerar (2 timmar praktisk kurs)<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span>April--. Vi erbjuder kontinuerliga starter på<span> </span><b>onlineutbildningar</b><span> </span>kring ledarskap 5toFold beslutsmetod och facilitering.<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span>June 7-11 Från vanespår till integration – den glömda kreativiteten.<span> </span></span><span lang="EN-US">Öland, Sweden<br>                  (From old habits to integration – the hidden creativity)<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">Sept 1-3 Working with Open Space Technology – Netherlands (also offered cont. online)<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">Sept 4-5 Genuine Contact Mentoring circle, Amsterdam Netherlands<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span>Okt 8<span> </span><b>Online</b><span> </span>Erfa-utbyte och lärande om Open Space-metoden (gratis)<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">Oct 25-27 Working with Whole Person Process Facilitation – Berlin, Germany (also offered cont.<span> </span></span><span>Online)<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span>Dec 9-11 Att arbeta hållbart med Open Space-metoden – Kinna, Sverige<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span><u></u> <u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="EN-US">Trainings/workshops 2021<u></u><u></u></span></b></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">Febr 2-5 Genuine Contact Organization – Netherlands<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">Apr 12-16 Genuine Contact Train the Trainer - Netherlands<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US"><u></u> <u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">More info & registration:<span> </span></span><span><a href="http://www.openspaceconsulting.com/" target="_blank"><span lang="EN-US">www.openspaceconsulting.com</span></a></span><span lang="EN-US"><span> </span>(Aktiviteter)<u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">Or get in touch via email<span> </span></span><span><a href="mailto:thomas@openspaceconsulting.com" target="_blank"><span lang="EN-US">thomas@openspaceconsulting.com</span></a></span><span><span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US"><u></u> <u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span><img border="0" id="gmail-m_-4630738421116071934m_3383964648052014242gmail-m_7774266847635623436Bild_x0020_1" src="cid:17158c9d2544cff312"><u></u><u></u></span></div><div style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><u></u> <u></u></div></div><span style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;float:none;display:inline">_______________________________________________</span><br style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none"><span style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;float:none;display:inline">OSList mailing list</span><br style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none"><span style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;float:none;display:inline">To post send emails to<span> </span></span><a href="mailto:OSList@lists.openspacetech.org" style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" target="_blank">OSList@lists.openspacetech.org</a><br style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none"><span style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;float:none;display:inline">To unsubscribe send an email to<span> </span></span><a href="mailto:OSList-leave@lists.openspacetech.org" style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" target="_blank">OSList-leave@lists.openspacetech.org</a><br style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none"><span style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;float:none;display:inline">To subscribe or manage your subscription click below:</span><br style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none"><a href="http://lists.openspacetech.org/listinfo.cgi/oslist-openspacetech.org" style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" target="_blank">http://lists.openspacetech.org/listinfo.cgi/oslist-openspacetech.org</a><br style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none"><span style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;float:none;display:inline">Past archives can be viewed here:<span> </span></span><a href="http://www.mail-archive.com/oslist@lists.openspacetech.org" style="font-family:Corbel;font-size:13px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" target="_blank">http://www.mail-archive.com/oslist@lists.openspacetech.org</a></div></blockquote></div><br></div></div>_______________________________________________<br>
OSList mailing list<br>
To post send emails to <a href="mailto:OSList@lists.openspacetech.org" target="_blank">OSList@lists.openspacetech.org</a><br>
To unsubscribe send an email to <a href="mailto:OSList-leave@lists.openspacetech.org" target="_blank">OSList-leave@lists.openspacetech.org</a><br>
To subscribe or manage your subscription click below:<br>
<a href="http://lists.openspacetech.org/listinfo.cgi/oslist-openspacetech.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.openspacetech.org/listinfo.cgi/oslist-openspacetech.org</a><br>
Past archives can be viewed here: <a href="http://www.mail-archive.com/oslist@lists.openspacetech.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.mail-archive.com/oslist@lists.openspacetech.org</a></blockquote></div><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><img src="https://docs.google.com/uc?export=download&id=1qUmMGgNnJCYF34HHhqFVZwZatf7Lm5Co&revid=0B-JFV7RZrxuXczRmc24vc1hjRDFlYVIzUXAwM3FHZGpRVk9JPQ" width="96" height="96">  </div><div><font color="#444444">Doris Gottlieb</font></div><div><font color="#444444">Consultant | Facilitator | Mentor</font></div><div>    <br></div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><b><font color="#38761d">T </font></b> +31(0)6. 29.23.27.12 <b> </b></div><div dir="ltr"><b><font color="#38761d">E</font> </b> <a href="mailto:doris@dorisgottlieb.com" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">doris@dorisgottlieb.com</a></div><div dir="ltr"><b><font color="#38761d">Skype</font> </b> dorisgottlieb </div><div dir="ltr"><b><font color="#38761d">W</font> </b><font color="#000000"> <font color="#000000"><a href="http://www.dorisgottlieb.com/" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">www.dorisgottlieb.com</a></font></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt"><font size="2" color="#444444"><br></font></p><p style="font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:15.0255px;margin:0cm 0cm 0.0001pt"><font size="2" color="#444444"><b>Upcoming events and  Genuine Contact™ program (GCP) training you can find a complete listing of training offering <a href="https://www.dorisgottlieb.com/workshops/" target="_blank">here</a></b></font></p><p style="margin:0px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:12px;line-height:normal;font-family:"Helvetica Neue""><br></p><p style="margin:0px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:12px;line-height:normal;font-family:"Helvetica Neue""><font color="#38761d"><b>Cross-Cultural Conflict Resolution</b></font> | Online,  1,2 and 3 April 2020</p><p style="margin:0px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:12px;line-height:normal;font-family:"Helvetica Neue""><font color="#38761d"><b>Working with Open Space Technology </b></font>| Heeze 1 - 3 September 2020</p><p style="margin:0px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:12px;line-height:normal;font-family:"Helvetica Neue""><font color="#38761d"><b>Whole Person Process Facilitation</b></font> | Berlin, 25 -27 October 2020</p><p style="margin:0px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:12px;line-height:normal;font-family:"Helvetica Neue""><font color="#38761d"><b>Genuine Contact Organization </b></font>| Heeze 2 - 5 Feburary 2021</p><p style="margin:0.1pt 0cm;font-size:10pt;font-family:"Times New Roman""></p><p style="margin:0px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:12px;line-height:normal;font-family:"Helvetica Neue""><font color="#38761d"><b>Genuine Contact Train the Trainer </b></font>| Heeze 12 - 16 April 2021</p><p style="margin:0px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:12px;line-height:normal;font-family:"Helvetica Neue""><br></p><p style="margin:0px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:normal;font-stretch:normal;font-size:12px;line-height:normal;font-family:"Helvetica Neue""><b>With the Genuine Contact Netherlands Group we are offering a series of 2 hour workshops that teach how to lead online meetings that are effective, connective and inspiring you can find information about this <a href="https://www.advanroosmalen.nl/online-vergaderen" target="_blank">here</a><br></b></p><p style="margin:0px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:12px;line-height:normal;font-family:"Helvetica Neue""><br></p><p style="margin:0px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:12px;line-height:normal;font-family:"Helvetica Neue""><img src="https://docs.google.com/uc?export=download&id=1gp2i_XIbg5Mc1NMNNhfPTOcIQW5IBV4e&revid=0B-JFV7RZrxuXa09GQVFINW4zRkJ1NCtRQnhiZVg0R1NKbHVFPQ" width="420" height="84"><br></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
_______________________________________________<br>
OSList mailing list<br>
To post send emails to <a href="mailto:OSList@lists.openspacetech.org" target="_blank">OSList@lists.openspacetech.org</a><br>
To unsubscribe send an email to <a href="mailto:OSList-leave@lists.openspacetech.org" target="_blank">OSList-leave@lists.openspacetech.org</a><br>
To subscribe or manage your subscription click below:<br>
<a href="http://lists.openspacetech.org/listinfo.cgi/oslist-openspacetech.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.openspacetech.org/listinfo.cgi/oslist-openspacetech.org</a><br>
Past archives can be viewed here: <a href="http://www.mail-archive.com/oslist@lists.openspacetech.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.mail-archive.com/oslist@lists.openspacetech.org</a></blockquote></div><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div>Scott Gassman<br>IdeaJuice<br>(917) 951 - 0258<br><a href="mailto:scott.gassman@gmail.com" target="_blank">scott.gassman@gmail.com</a><br><br><br></div></div></div>